• April 14, 2024

โควิด-19เชียงใหม่ดับรายวันเพิ่ม1ศพ ติดเชื้อใหม่อีก135ราย-เหลืออยู่ระหว่างรักษา2,210ราย

 

เชียงใหม่-โควิด-19 เชียงใหม่ตายอีก 1 ศพ สะสมแล้ว 132 ราย ติดเชื้อใหม่รายวันเพิ่ม 135 ราย หายป่วย 321 ราย เหลือรักษาตัวอยู่ 2,210 ราย ขณะที่วัคซีนเดินหน้าฉีดได้ครอบคลุมต่อเนื่อง

บ่ายวันนี้(4ธ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 135 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 131 ราย ส่วนอีก 4 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 22,779 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,210 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 58 ราย,โรงพยาบาลรัฐ 371 ราย, โรงพยาบาลเอกชน 713 ราย, โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 20 ราย, โรงพยาบาลต่างจังหวัด 43 ราย, Community Isolation (CI) 1,020 ราย และ Home Isolation (HI) 360 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,571 ราย, อาการปานกลาง (สีเหลือง) 550ราย และอาการหนัก (สีแดง) 89ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 132ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 26,948ราย และรักษาหายแล้ว 24,530 ราย โดยเป็นผู้ที่รักษาหายวันนี้ 321 ราย ส่วนการตรวจ ATK เมื่อวันนี้จำนวน 1,881ราย พบผู้มีผลบวก 113 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,470,080คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 272,082 คน คิดเป็นร้อยละ 83.03, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 137,273คน คิดเป็นร้อยละ113.32 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 1,060,725 คน คิดเป็นร้อยละ 82.83