• February 9, 2023

SAM สนองนโยบายปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 25 ก.พ.นี้

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2565 นี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐพร้อมสนองนโยบาย โดยเข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมบังคับคดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 บางนา กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งมีสถาบันการเงินเข้าร่วมงานมากถึง 16 แห่ง

โดยครั้งนี้ SAM ได้ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ SAM และอยู่ในชั้นบังคับคดี ประมาณ 100 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ 800 ล้านบาท เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าให้มีทางออกด้านภาระหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งเป็นทางเลือกในกระบวนการยุติธรรม ลดความเหลี่อมล้ำและขั้นตอนกระบวนการบังคับคดี ค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาในการบังคับคดี โดยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของ SAM ที่ได้รับจดหมายเชิญแล้ว สามารถติดต่อเข้าร่วมงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2686-1800 หรือแอดไลน์ @nplbysam รวมทั้งติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.sam.or.th

ทั้งนี้ ภายในงานมีมาตรการลดความแออัด รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยขอให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มและรูปถ่ายผลการตรวจ ATK พร้อมบัตรประชาชน หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงที่จุดตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรณีลูกค้าที่มาร่วมงานไม่มีหลักฐานมาแสดง บริเวณด้านหน้างานจะมีการจัดเตรียมชุดตรวจ ATK และสถานที่ตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าก่อนเข้างานอีกด้วย

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket