• November 28, 2023

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีหนุนรถไฟฟ้าอีวี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นชอบตามที่กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตเสนอให้พิจารณามาตรการภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิต เพื่อส่งเสริมนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้รถสันดาปภายใน มาเป็นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 1/2565 นั้น กรมศุลกากรได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้   1.เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (Completely Buildup : CBU) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับการนำเข้ารถยนต์ประเภท Battery Electric Vehicle (BEV) สำเร็จรูปทั้งคัน (CBU) 1.1 ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท (1) การนำเข้าทั่วไปลดอัตราอากรจากเดิมร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 40…

Read More

คลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม รมว.คลังเอเปก

กระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก (APEC Finance Ministers’ Meeting : APEC FMM) ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปี 2565 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า ในปี 2565 ประเทศไทยดำรงตำแหน่งเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก โดยได้กำหนดหัวข้อหลัก “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ซึ่งจะคำนึงถึงการสร้างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในบริบทโลกหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เข้มแข็ง เปิดกว้าง เชื่อมโยง และสมดุล สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิติผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model   ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี 2565 นี้ กระทรวงการคลังจะจัดการประชุมภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก (APEC Finance Ministers’…

Read More

“โรแยล พลัส” เดินหน้าเข้าเทรด SET ปีนี้ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง

บมจ.โรแยล พลัส หรือ PLUS ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และเครื่องดื่ม กางแผนเข้าจดทะเบียนใน SET ล่าสุด ก.ล.ต. ไฟเขียวนับหนึ่งไฟลิ่ง เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.4% วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำผลไม้ และเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า บริษัทวางกลยุทธ์มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง บวกประสบการณ์ความสุขให้ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.4% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) 0.50 บาทต่อหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

Read More

ออมสินชะลอฟ้องลูกหนี้ ไม่ยึดทรัพย์-ไม่ฟ้องล้มละลาย ถึง 30 มิ.ย.65

“ออมสิน” ผลักดันปี’65 ปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือน วาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐ ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL ช่วยคลายกังวลเรื่องคดีความ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ​นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เร่งดำเนินการแก้ไขหนี้สินให้กับประชาชน ให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน ธนาคารออมสินตระหนักถึงสภาพปัญหาที่ลูกหนี้หรือประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดขึ้น​ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องขาดรายได้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการ “ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs” จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่องคดีความ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชน ​ทั้งนี้ มาตรการชะลอหรือผ่อนปรนการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโควิด-19 ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล-รายย่อย สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และ…

Read More

SAM สนองนโยบายปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 25 ก.พ.นี้

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลประกาศให้ปี 2565 นี้เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐพร้อมสนองนโยบาย โดยเข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งที่ 1 จัดโดยกรมบังคับคดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 บางนา กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งมีสถาบันการเงินเข้าร่วมงานมากถึง 16 แห่ง โดยครั้งนี้ SAM ได้ออกจดหมายเชิญลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ SAM และอยู่ในชั้นบังคับคดี ประมาณ 100 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวมประมาณ 800 ล้านบาท เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ…

Read More

METALEX March จัดมหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการ รวมพลงานอุตสาหกรรมครั้งแรกของปี 2565

Reed Tradex (ประเทศไทย) ผู้นำด้านการแสดงสินค้า เดินหน้าจัดงานมหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโลหการอันดับหนึ่งของอาเซียน งาน Metalex ครั้งที่ 35 กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 9-12 มีนาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา งานนี้ถือเป็นการรวมพลคนอุตสาหกรรมครั้งแรกของปี 2565 โดยงานเมทัลเล็กซ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งพิเศษที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โลหการอัจฉริยะ” (Smart Metalworking) ภายในงานจะมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมงานทั้งในประเทศ และนอกประเทศ คุณวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการของบริษัท Reed Tradex (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่มาของการจัดงานครั้งนี้ก็คือ ปกติเราจะจัดงานนี้ขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้งานของปีที่แล้วถูกเลื่อนมาจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของปีนี้ นับได้ว่าเป็น special edition เลยก็ว่าได้” ยังกล่าวต่ออีกว่า “เมทัลเล็กซ์ มาร์ช ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมาก เนื่องจากเป็นการจัดนอกซีซัน รวมไปถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ใส่ไว้ในงานครั้งนี้” งานเมทัลเล็กซ์ มาร์ช ครั้งที่ 35 นี้ คุณวราภรณ์ได้กล่าวถึงไฮไลต์สำคัญของงานทั้งหมด 6 ไฮไลต์ด้วยกัน โดย 3…

Read More