• February 8, 2023

GULF บุกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ผนึก “Binance” พัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขาย

GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก “Binance” ศึกษาและพัฒนาศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจทัล-ธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ตั้งเป้าเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัล-บล็อกเชนของประเทศ

วันที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่ม Binance เพื่อร่วมกันศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศ และจะมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของประชาชนมากขึ้น

โดยความร่วมมือกับ Binance ดังกล่าว จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศ จากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมาตอบสนองความต้องการดังกล่าว

ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งจากทั้งสองบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและบุกเบิกธุรกิจใหม่ในประเทศ โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งภาคธุรกิจและภาคการเงิน

ขณะที่ Binance มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ติจิทัล รวมถึง Binance ยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์และมีปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย