• August 5, 2022

ก.ล.ต.ผุดเกณฑ์คุม Utility Token พร้อมใช้ สั่งยื่นไฟลิ่งก่อนเทรด-คุ้มครองผู้ลงทุน

ก.ล.ต.หารือผู้ประกอบการ ออกเกณฑ์คุม Utility Token พร้อมใช้ที่เข้าเทรดในศูนย์ซื้อขาย หวังคุ้มครองผู้ลงทุนให้มีข้อมูลเพียงพอ พร้อมผุดเกณฑ์ยื่นไฟลิ่งแบบ “ฟาสต์แทรค” ช่วยลดต้นทุน เตรียมเปิดเฮียริ่งเกณฑ์ภายใน เม.ย.65 นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อออกเกณฑ์กำกับดูแลโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) ที่จะนำเข้าไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) สำหรับการออกเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนที่จะเข้าไปซื้อขายให้มีข้อมูลเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้ออกที่ต้องการนำ Utility Token พร้อมใช้ไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องยื่นแบบคำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลในการออกเหรียญ เพื่อให้ ก.ล.ต.สามารถเข้าไปดูแล รวมถึงลงโทษหากมีการกระทำผิด ภายหลังเข้าไปซื้อขายใน Exchange ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ออกและเสนอขายโทเคนในเรื่องของการประหยัดต้นทุนการยื่นคำขออนุญาตนั้น ก.ล.ต.จะออกเกณฑ์การยื่นคำขอเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. แบบคำขอแบบง่าย (Fast Track) ซึ่งค่าธรรมเนียมการยื่นขอจะไม่สูง และมีความรวดเร็วในการออก และ 2. แบบคำขอแบบปกติ…

Read More

บทเรียนนักเก็งกำไรหุ้น PSG

สุนันท์ ศรีจันทรา บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG เคยติดอันดับหุ้นที่ร้อนจัดมากที่สุดอันดับ 3 ประจำปี 2564 ราคาหุ้นพุ่ง 1,350% แต่ปัจจุบันสิ้นฤทธิ์ ราคาทรุดลงต่อเนื่อง ทำให้นักเก็งกำไรติดค้างอยู่ยอดดอยจำนวนมาก PSG มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และโครงสร้างการบริหาร ช่วงปลายปี 2564 หลังจากบริษัทออกหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5.4 หมื่นล้านหุ้น เสนอขายให้กลุ่มนางปณิชา ดาว ในราคาหุ้นละ 2 สตางค์ จากราคาพาร์ 1 บาท ก่อนที่กลุ่มนางปณิชา เข้ามาซื้อหุ้น PSG อยู่ในสภาพตายซาก ราคาเคลื่อนไหวไม่กี่สตางค์ ผลประกอบการบริษัทย่ำแย่ ขาดทุนต่อเนื่อง จนมีปัญหาฐานะทางการเงิน และถูกตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน เมื่อกลุ่มนางปณิชา ถือหุ้นใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)…

Read More

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นภาษีโอน “คริปโตเคอร์เรนซี-โทเคนดิจิทัล”

วันที่ 19 มี.ค.65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 380 (พ.ศ.2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (104) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร “(104) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน เป็นจำนวนเท่ากับผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน ทั้งนี้ เฉพาะผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งกระทำในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่วันที่…

Read More

กรุงศรี เปิดแอป zukì ดิจิทัลแบงก์กิ้งบุกตลาดฟิลิปปินส์ สู่ธนาคารแห่งภูมิภาค

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัทในเครือ เดินหน้าการเป็น “ธนาคารแห่งภูมิภาค” นำดิจิทัลแบงก์กิ้งบุกตลาดประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านเอสบี ไฟแนนซ์ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ล่าสุดเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชั่นใหม่ “zukì” (ซูกี) ให้ลูกค้าชาวฟิลิปปินส์สามารถใช้บริการ 4 ผลิตภัณฑ์ ด้วยดิจิทัลเลนดิ้งเต็มรูปแบบ เผย ณ สิ้นปี 2564 มียอดสินเชื่อราว 4.3 พันล้านบาท วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Connectivity เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ในปีที่ผ่านมา เอสบี ไฟแนนซ์ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกรุงศรีและซีเคียวริตี้ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น (SBC) เน้นสร้างการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์ผ่านแคมเปญการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธง หรือ Flagship products อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อคาร์ ฟอร์ แคช…

Read More

STA เปิดแผนขยายกำลังผลิตเชิงรุก ปีนี้ทำยอดขายโตกว่า 20%

“ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี” ขยายกำลังการผลิตเชิงรุก รับภาพรวมอุตสาหกรรมยางเริ่มฟื้นตัวในช่วงวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ วางเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลกเป็น 12% และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในไทยเป็น 35% ปรับเพิ่มงบลงทุนยางแท่งในปี 2565-2566 เป็นกว่า 6,000-7,000 ล้านบาท ขยายกำลังผลิตอีก 1.1 ล้านตันต่อปี นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่อยู่ในช่วงเริ่มฟื้นตัวของวัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ และซัปพลายในตลาดโลกที่คาดว่าจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง สู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นหนึ่งเมกะเทรนด์ของโลก มองว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมยางธรรมชาติที่มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลว่ารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) จะต้องใช้ล้อรถและยางล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากมีน้ำหนักและแรงบิดมากกว่ารถยนต์ทั่วไป นอกจากนี้ภาพรวมราคาเฉลี่ยยางแท่ง TSR20 ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศสิงคโปร์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี คาดว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยในปี 2565 จะไม่ต่ำกว่า 170 เซนต์ต่อกิโลกรัม จากปีก่อนอยู่ที่กว่า 167 เซนต์ต่อกิโลกรัม จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ที่จะรุกเพิ่มส่วนแบ่งอุตสาหกรรมยางธรรมชาติในตลาดโลก ดังนั้นในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มส่วนแบ่งยางธรรมชาติในตลาดโลกเป็น 12% จากสิ้นปี…

Read More

UPA คาด เม.ย.วางแท่นขุดครบ 4,400 เครื่อง ตั้งเป้าเหมืองคริปโตฯ ดันรายได้โตก้าวกระโดด

UPA ประกาศลุยสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มพิกัด! ประเดิมรับมอบเครื่องขุดคริปโตฯ 400 เครื่อง ล็อตแรกติดตั้งที่เหมืองเมืองปากเซ ใน สปป.ลาว พร้อมคาดเดือน เม.ย.เตรียมติดตั้งเพิ่มอีก 4,000 เครื่อง วงเงินลงทุน 440.9 ล้านบาท ฟาก “กวิน เฉลิมโรจน์” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มั่นใจสนับสนุนอนาคตโตก้าวกระโดด มั่นใจแนวโน้มผลงานปี 65 โตแกร่ง นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องขุดคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อมาติดตั้งที่เหมืองที่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเหมืองที่ลงทุนร่วมกับ Asia Investment and Financial Services Sole Company Limited (AIFS) รวมมูลค่าประมาณ 13.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ…

Read More

Krungthai COMPASS จับตาสถานการณ์ยูเครนกระทบจีดีพี มองธุรกิจ Corporate training มาแรง

นายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียอย่างใกล้ชิด โดยขณะนี้ Krungthai COMPASS ยังประมาณการจีดีพีไว้ที่ระดับ 3.8% ในสมมติฐานที่สถานการณ์ความขัดแย้งจบภายใน 1 เดือน ซึ่งผลกระทบหลักต่อประเทศไทยจะเป็นกรณีต้นทุนราคาพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถส่งถ่ายต้นทุนที่สูงขึ้นไปสู่ราคาสินค้าได้ หรือผู้ประกอบการที่มีสัดส่วนต้นทุนพลังงานที่สูงได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มที่มีสัดส่วนต้นทุนพลังงานต่ำ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ความขัดแย้งเกินกว่า 1 เดือน หรือกินระยะเวลาถึง 3 เดือน จะส่งผลกระทบต่อจีดีพีให้โตได้ใกล้เคียงหรือประมาณ 3% และหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปถึง 6 เดือน คาดการณ์จีดีพีไทยจะเติบโตต่ำกว่า 3% ซึ่งขณะนี้ Krungthai COMPASS อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกของปีนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับสูงกว่า 3% จากผลกระทบด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงสำหรับประเทศไทยที่ระดับปกติจะไม่ถึง 1% และหากสถานการณ์ยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อไตรมาส 2 จะอยู่ในระดับกว่า 3% เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงระหว่างยูเครนและรัสเซีย แต่ Krungthai Compass ยังมองว่ายังมีธุรกิจที่สามารถเดินหน้าได้ดีอยู่ โดยศูนย์วิจัย…

Read More

รัสเซีย-ยูเครน ส่อกระทบค่าครองชีพ คนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสินค้าราคาถูกลง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ภาวะการครองชีพครัวเรือนไทยเดือน ก.พ. ปรับดีขึ้น แต่คาดแค่ “ชั่วคราว” เหตุการยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ “รัสเซีย-ยูเครน” น่าจะส่งผลต่อภาวะการครองชีพครัวเรือนไทยในเดือนต่อไป เผยครัวเรือนเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมหันซื้อสินค้าราคาถูกลงมาใช้ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในปัจจุบันและ 3 เดือนข้างหน้าปรับดีขึ้นอยู่ที่ 33.9 และ 36.0 จากมาตรการภาครัฐที่ทยอยออกเพื่อมาบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาสินค้าที่สูงขึ้น ทั้งโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ที่เลื่อนขึ้นมาเร็วกว่ากำหนดเดิม และการปรับลดภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซล นอกจากนี้ ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาระบบ Test&Go ได้เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง และเป็นช่วงเริ่มโครงการเราเที่ยวกันระยะที่ 4 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพบว่าครัวเรือนบางส่วนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยมีการซื้อสินค้าที่มีราคาถูกลง ปัจจัยดังกล่าวบ่งชี้ระดับราคาสินค้าที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือนที่ยังมีภาวะเปราะบางและอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว ทั้งนี้ ผลสำรวจดัชนี ในรอบเดือน ก.พ. จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 ก.พ. 2565 ซึ่งยังไม่ได้เกิดผลกระทบจากการยกระดับของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับ130 $/barrel ในช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา   ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในปัจจุบันพบว่าครัวเรือน 33.8% ของครัวเรือนที่สำรวจมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งครัวเรือนส่วนมากต้องการรายได้เพิ่มเฉลี่ย…

Read More

BBLAM เปิดขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน “B-GLOB-INFRA” 9-15 มี.ค.นี้

กองทุนบัวหลวง หรือ BBLAM เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ “B-GLOB-INFRA” ลงทุนในหุ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ ซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ในภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวนอันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ผนวกกับการที่ทางธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญาณว่า อาจมีการปรับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 4 ครั้งด้วยกัน จึงทําให้นักลงทุนมีความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ ทางผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ที่จะได้อานิสงส์จากการที่ประเทศต่างๆ จะต้องมีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังและเพื่อรองรับโลกในยุคที่ต้องเดินหน้าสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ หรือ net zero carbon emission อีกด้วย ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โรงไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน ทางด่วน รถไฟ พลังงาน…

Read More

‘ดอกเบี้ยหมีขาว’ ขึ้นพรวด10% พยุงค่าเงินรูเบิล

ตลาดเงินประเมิน วิกฤติ “รัสเซีย-ยูเครน” กระทบ ตลาดเงินในวงจำกัด รวมถึงไม่กระทบเชิงเศรษฐกิจ เหตุสัดส่วนการค้ารัสเซียน้อย ภาคท่องเที่ยวยังเจอโควิด-19 กดดัน แนะติดตามการตอบโต้ระยะต่อไป จะยืดเยื้อหรือไม่ การประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายรวดเดียวเท่าตัวที่ 10.50% ของธนาคารกลางรัสเซียหรือ CBR เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสกัดการร่วงลงอย่างหนักของค่าเงินรูเบิล หลังธนาคารสัญชาติรัสเซียถูกตัดออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารในสหรัฐและยุโรป เพื่อตอบโต้รัสเซียจากการบุกโจมตียูเครน เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในตลาดการเงินโลก การขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าว ส่งผลให้ดอกเบี้ยนโยบายของรัสเซียอยู่ที่ระดับ 20% ขณะที่ธนาคารกลางที่มีดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงอย่าง บราซิล 10.75% อาร์เจนตินา 40% เวเนซุเอลา 52.7% ตุรกี 14% และเบลารุส 12% นั้นเป็นการทยอยปรับขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ไม่ได้เพิ่มขึ้นครั้งเดียวเหมือนที่เกิดขึ้นกับรัสเซีย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงเทพ หรือ BBL เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หากค่าเงินรูเบิลอ่อนค่า ลงไปที่ 110 รูเบิลต่อดอลลาร์จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 75.15…

Read More